Før en familie kan trives, så er det vigtigt at alle i familien har det godt. Der kan opstå konflikter, som kan være svært at løse internt i familien. Derfor kan familieterapi være god løsning, hvis problemerne i familien er gået i hårdknude.

Michael Gunnersen tilbyder familieterapi i Aalborg til både store og små familier.

 

Familieterapien kan tilpasses så det passer til hele familien eller blot til dele af den. I nogle tilfælde kan det være, at det er forældrene, som har behov for støtte, hvor det i andre tilfælde er børnene. Når det kommer til familieterapi, så er det vigtigt at huske på, at en familie er en dynamisk kerne, hvor du ikke bare kan placere den i en kasse, som du kan med mange andre ting. En familie udvikler sig hele tiden, der kommer nye problemstillinger til, både udefra men også indefra.

 

 

Hvad kan familieterapi gøre for din familie?

Ikke to familier er ens, hvilket betyder at de ting som din familie går igennem er ikke det samme som alle andre. Der findes derfor ikke en entydig løsning på, hvad du skal gøre for at få en lykkelig familie. Vi har her samlet nogle af de ting, hvor familieterapi kan være et godt værktøj for dele eller hel familien:

 

  • Kommunikationsproblemer: Problemer med kommunikationen i en familie stammer typisk fra, at man er dårlig til at udtrykke behov eller følelser. Den manglende evne til at udtrykke følelser leder til misforståelser eller at man føler sig overset.
  • Søskende og teenage problemer: Familieterapi og familierådgivning kan hjælpe søskende i alle aldre. Det er en god måde til at få identificeret de problemer som ligger bag konflikten og stridighederne. Samtidig kan det hjælpe de rådvilde forældre at få talt ud omkring teenagerne derhjemme, samt få de rette værktøjer til at håndtere dem.
  • Sorg, depression og tab: At miste en man holder af kan tage hårdt på en familie. Det kan være en langhåret proces før man er klar til acceptere tabet. Det kan derfor være befriende at få hjælp til at sætte ord på savnet og den sorg man går med indeni.
  • Problemer i den sammenbragte familie: Mange familier bliver udfordret når to familier bliver til én. Det kan være svært at finde sin rolle i familien. Sammenbragte familier vil opleve, at de står overfor endnu flere problematikker end den almindelig familie med fælles børn. De rette teknikker kan derfor medvirke til at familien lykkes.

 

Du kan læse nærmere omkring, hvilke terapiformer Michael Gunnersen eller tilbyder på hjemmesiden: https://michaelgunnersen.dk/