Som pårørende til en alkoholiker eller en med et stort alkoholmisbrug, vil man ofte føle sig meget alene. Pårørende føler ofte angst, frustration, magtesløshed, sorg, vrede ensomhed, skyld, skam, stress og meget mere. Derfor er det vigtigt at række ud efter hjælp. Hos A Misbrugsbehandling kan du få hjælp som pårørende til en alkoholiker i form af rådgivning og vejledning til hvordan du kan passe bedst på sig selv og motivere misbrugeren til at få hjælp og behandling.

Et alkoholmisbrug påvirker hele familien

Som pårørende kan det være svært at vide hvornår der er tale om et behandlingskrævende misbrug og alkoholproblem. Her er nogle af de symptomer der kan være:

  • Personen vil have svært ved at stoppe sit alkoholforbrug efter blot få genstande
  • Personer med misbrug udvikler ofte større tolerance og forbruget stiger over tid
  • Meget bliver planlagt efter om man kan drikke eller ej
  • Alkoholikeren drikker ofte alene
  • Selvom forbruget er skadeligt for den der misbruger og familien, fortsætter vedkommende med at drikke alkohol
  • Der bliver drukket i det skjulte, taler uden om, når der bliver talt om problemet, gemmer alkohol og negligere, hvor meget de drikker
  • Drikker som en slags medicinering mod stress, angst, bekymringer og andet
  • Personen oplever en gang imellem blackouts, hvor alkoholikeren ikke kan huske, hvad der skete dagen før. Dette kan være få minutter og op til flere timer der bliver glemt.
  • Bliver irriteret, vred og aggressiv, når samtaler handler om problemer
  • Der er hele tiden en grund, og en god undskyldning for at drikke

 

Vigtig for pårørende af en alkoholiker

Som pårørende til en alkoholiker er man selv i fare for at udvikle et misbrug eller blive medafhængig. Man kan på mange måder blive fanget i misbruget og derigennem begynde at dække over den der misbruger og nogle gange selv begynde at bruge alkohol til at dulme hverdagen og dens bekymringer. Det er derfor vigtigt som pårørende til en alkoholiker at man får hjælp til at tage den svære samtale og motivere personen med misbrug til alkoholbehandling og at man samtidig selv får støtte og hjælp til at kunne passe på sig selv og eventuelle børn i familien. Hjælp til at sætte klare grænser og tage de nødvendige beslutninger som er bedst for familien. 

Professionel hjælp og selvhjælpsgrupper  

Der findes mange muligheder til at få hjælp som pårørende og hvis man ønsker at hjælpen skal være gratis, kan AL-Anon være en rigtig god hjælp for langt de fleste. Det er en selvhjælpsgruppe for pårørende til alkoholikere, hvor man mødes og taler om problemerne. AL-Anon findes i fleste større byer i Danmark og man kan finde dem på nettet og se hvor der er et møde tæt på en selv.