Skilsmisser er fortsat en typisk udbredt tendens i dagens moderne samfund. For det er nemlig ikke altid så yndigt at følges ad hele livet, hvorfor flere ægtepar smider håndklædet i ringen når problemerne opstår, eller blot må konstatere, at ægteskabet ikke længere fungerer. Derfor er det vigtigt at huske, at i en skilsmisse indeholder en række juridiske processer. Noget af det vigtigst i en skilsmisse er hvis man har børn og forældremyndighederne. Afhængig af de pågældende parter, der skal skilles, så kan en retssag omhandlende børn blive rigtig grum erfare, og kan i værste fald gå ud over børnene.

Hvad er en familieadvokat?
En familieadvokat er specialiseret inden for det juridiske område i skilsmisser, der omhandler familien, og kan rådgive samt være behjælpelig med private løsningsforslag til konflikter. Sidst men ikke mindst kan han hjælpe med spørgsmål med henblik på det familieretlige aspekt. Havner man i en situation, hvor en familieadvokat skal bruges, så er der et pr. ting man skal være opmærksom på. Først skal man sikre dig, at advokaten er specialiseret inden for familieret. Derudover skal familieadvokaten bruge sin tid, således der er tid til jeres familie, da der er mange følelser på spil. Derfor er nærvær en vigtig egenskab en familieadvokat skal have, og især når man beskæftiger sig med familiesager. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at man får taget en vurdering af ens sag, og at denne vurdering er realistisk og passende for familien.

Juraen ved et ægteskab 
Er man enten gift i kirken eller rådhuset, så har man også sagt ja til hinanden juridisk. Derfor bliver der automatisk tildelt formueordning der hedder fælleseje. Dette er en sjov term og kan vildlede personer, da men tror det betyder at man ejer alting sammen, hvilket ikke er tilfældet. Derfor blev dette ændret i 2018 til formuefællesskab. Det betyder at alle parterne deler deres værdier ligeligt, hvis en skilsmisse skulle opstå. Alle individuelle værdier og ejendele bliver en bodel, som man har fri rådighed over at bruge. Dog er det vigtigt at man husker at notere at grundet ens frie rådighed over bo delen, så man selv hæfter ved eventuel gæld. Dette betyder at ens kreditorer ikke kan forlange gælden betaling af ens ægtefælle og omvendt. Denne formueordning kan dog ophæves ved at oprette et særeje, hvilket betyder, at man ikke skal dele sine ejendele og formue. Alt dette kan en familieadvokat ligeledes være behjælpelig med.

 

Flere familieadvokater vælger at skyde med skarpt mod den anden forældre/advokat. Derfor er det vigtigt at man vælger en familieadvokat, der tænker på barnets ve og vel. Finde en løsning der gør alle parter glade og især barnet / børnene. Husk derfor en familieadvokat der ikke er konfliktoptrappende, men vil arbejde for løsninger.